Kontak / Contact | Bestelvorm / Order form

 Inligting Oor Die Bordspel

 Information About the Board Game

HOEKOM

Dit is ‘n feit dat ons Suid-Afrikaners ‘n trotse nasie is wat ons mense, omgewing en eg Suid-Afrikaanse gebeurtenisse koester!

Daar is ‘n hele paar goed wat ons kan lys wat so deel is van ons bestaan hier in sonnige Afrika naamlik, braaivleis, vakansie, kamp, nasionale parke, avontuur, buitelug aktiwiteite, die groot vyf en bordspeletjies.

Hierdie bordspel is ontwerp en saamgestel deur trotse landsburgers wat graag wil poog om sekere elemente van Suid-Afrika te behou en aan ons kinders en kleinkinders oor te dra. Terwyl julle Die Volgende Stop bordspel gaan speel gaan jy genoeg feite van ons wonderlike land speel speel leer en terselfdertyd hope pret hê.

Boks-Agterkant
WAT OM TE VERWAG

Die Volgende Stop belowe om jou te laat lag wanneer jou spanmaat deur middel van stomstreke aan jou die woord verkleurmannetjie moet verduidelik, jy sal moet kopkrap wanneer ‘n vraag gestel word soos noem een van Suid-Afrika se agt diererekords; onthou jy en jou kinders nog ons gesegdes wat ons op skool geleer het? Soveel meer pret en feite is opgesluit in hierdie gesins bordspeletjie wat beloof om hope pret vir die hele familie te verskaf.

Kom reis saam deur Suid-Afrika. Kry ‘n spanmaat en kies een van ses roetes om op te speel. Beweeg deur tien dorpe vanaf die beginpunt tot by die laaste dorp wat die einde is.Jy sal ‘n pitstop maak by minder bekende plekke soos Warrenton, Danielskuil, Ficksburg en Bethulie, maar jy sal ook stop by meer bekende plekke soos Durban, Kaapstad en Mosselbaai. Pasop, troefkaarte kan jou vir twee rondtes na SANPARKE se Kruger Wildtuin stuur of jy kan ‘n pap wiel kry op pad na jou volgende dorp wat sal veroorsaak dat jy ‘n rondte moet uitsit. Moet nie dink jou reis gaan sonder uitdagings en terugslae wees nie.Kan jy binne 30 sekondes hierdie ontrafel: NBEDARRS of LTEROSPO of B_ _ u b _ _ s _ e?

Fotos van bekende plekke en diere is ook ingesluit by die bordspel.


300 Speelkaarte sal ure se speelgenot verskaf!

stomstreke
woordbou
Kaartjies11 small
Hope pret is opgesluit in Die Volgende Stop bordspel en die hele gesin kan dit saam geniet.

WHY

It is a fact that South-Africans are a proud nation that cherishes our people, environment and unique South African events!

We can list various elements that are so part of our culture here in sunny Africa such as a braai, holiday, camp, national parks, adventure, outdoor activities, the big five and of course playing board games.

This board game has been designed by proud South African citizens that would like to strive towards a good heritage for our children and to teach them some of our unique South African elements. While you play the board game The Next Stop you will learn things about our beautiful country and you can enjoy the game with your family and friends.

Back-of-Box

WHAT TO EXPECT

The Next Stop board game will bring about laughter while your team member tries to explain the word chameleon with charades; you’ll have to use some brain power when you need to answer a general knowledge question such as ‘name South Africa’s eight animal records’; do you and your children still remembers South African proverbs? So much more fun and facts are locked up in this family board game that will ensure entertainment for the whole family.

Come travel with us throughout South Africa. Get a team together and choose one of six routes to travel on. You will move through ten towns to get from the starting point to the finish point. You will make a pit stop at some unfamiliar towns such as Warrenton, Danielskuil, Ficksburg and Bethulie and you will also move through the more familiar cities such as Durban, Cape Town and Mossel Bay. But be careful, you can get a penalty card and be send off to SANPARKS Kruger National Park to spend two nights there or you can get a flat tyre while you are travelling and you will miss a round. Can you decipher this within 30 seconds: RALITER or B _ u _ B _ t t _ e?

You will also find pictures of familiar places and animals that you will need to identify.

300 Playing cards will ensure many hours of fun.

charades
wordbuilding
EnglishPlayingCards33_samll

Many hours of fun is locked up in this board game that can be played and enjoyed by the whole family.